Opnamestop Hospice Dronten opgeheven

Eind maart heeft het bestuur van Hospice Dronten meerdere vergaande maatregelen genomen i.v.m. de coronasituatie in Nederland. Er is toen besloten tot een opnamestop.

Nu het aantal besmettingen in Nederland afneemt en de overheidsmaatregelen wat versoepelen willen wij het stap voor stap weer mogelijk maken om nieuwe gasten te ontvangen. De opnamestop zal per 15 juni 2020 geleidelijk worden opgeheven.

Binnen het hospice hebben we de laatste weken volop nagedacht op welke wijze we het hospice op een veilige wijze weer kunnen openstellen voor nieuwe gasten. Een werkgroep heeft gekeken naar de mogelijkheden en onder welke voorwaarden we weer nieuwe gasten kunnen opnemen. We hanteren daarbij de landelijke corona richtlijnen. Er zijn protocollen opgesteld, afspraken gemaakt en vrijwilligers zijn hierin geschoold. We hanteren strikte richtlijnen, immers onze doelgroep is kwetsbaar maar ook sommige vrijwilligers behoren tot de corona risicogroep.

Van alle bezoekers en vrijwilligers die het hospice binnen gaan wordt verwacht dat zij eerst een checklist doornemen. Er geldt een hygiëne protocol en iedereen wordt bij binnenkomst geregistreerd.

Hospice Dronten neemt alleen maar gasten op die recent aanwijsbaar negatief getest zijn op corona. Om het aantal mensen in en naar het hospice te beperken is er een bezoekregeling waardoor 4 naasten per gast op bezoek kunnen komen, maximaal 2 per keer. Voorafgaand aan een opname worden onze procedure mondeling toegelicht aan de toekomstige gast en zijn/haar familie door een van onze coördinatoren.

Er is in beeld gebracht hoeveel vrijwilligers beschikbaar zijn om alle diensten in te vullen, ook met het oog op de naderende vakantieperiode. Dit zijn er voldoende, maar ook in deze tijd zijn meer vrijwilligers welkom. Daartoe zullen binnenkort de eerste stappen gezet worden. Meer informatie over onze maatregelen vindt u HIER. U kunt ook bellen met de voorzitter van het bestuur Maarten Vrolijk via 06 42 78 82 61