Uitgangspunten

Net als thuis houden onze gasten en hun naasten ook in het hospice samen met hun eigen huisarts de regie over wat er aan professionele en verpleegkundige ondersteuning nodig is. De vrijwilligers zijn daarbij ondersteunend en aanvullend aanwezig.

Goede zorg en behandeling, aandacht en rust zorgen voor een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Brede palliatieve zorg, zowel lichamelijk, psychisch, relationeel als qua zingeving wordt geboden en vormt de basis in alle zorg.

Er is 24 uur per dag aanwezigheid van vrijwilligers en/of professionals.

Afspraken die gemaakt zijn met behandelaars over beslissingen rond het levenseinde worden gerespecteerd.