Bestuur

Het bestuur van Stichting Hospice Dronten heeft als taak zorg dragen voor een gezonde organisatie en het faciliteren van het werk voor coördinatoren en vrijwilligers. In het algemeen is het bestuur verantwoordelijk voor de exploitatie van de organisatie, zowel de ondersteuning thuis als in het hospice. De Stichting Hospice Dronten heeft sterke banden met de Stichting Vrienden van Hospice Dronten en met de Vrijwilligersraad.

Er is geen beloning. Kostenvergoeding vindt plaats op basis van declaratie.