Financiering

Voor de funding van het hospice Dronten is onderscheid gemaakt tussen de financiering van investeringen en exploitatie. De investeringen betroffen verbouwingskosten, inrichtingskosten en de aanloopkosten tot en met het eerste jaar na realisatie. Het bestuur van Stichting Hospice Dronten heeft de benodigde investeringen voor het hospice op de volgende manieren bijeen gebracht:

  • Founders: particulieren, bedrijven en instellingen, die bereid waren met een lening op zachte voorwaarden een stevige basis onder het hospice te leggen;
  • Sympathisanten: particulieren, bedrijven en instellingen die realisatie van het hospice mee mogelijk wilden maken door een eenmalige schenking of een jaarlijkse schenking gedurende vijf jaar (met fiscaal voordeel) bij notariële akte;
  • Fondswerving bij landelijke en regionale fondsen, die goede doelen steunen;
  • Subsidies overheden met een eenmalig karakter vanwege het maatschappelijk en economisch belang voor de samenleving;
  • Bijdrages uit de regionale samenleving van particulieren, bonden, serviceclubs, etc.
  • Sponsoren: diverse gebruiksartikelen zijn ons aangeboden, gratis of tegen een aantrekkelijk tarief.

De grote fondsen

Onderstaande organisaties en stichtingen hebben bijgedragen:

Naam Plaats Bedrag
Stichting Roparun Schiedam € 70.000
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting Den Haag € 1.500
VSBfonds Utrecht € 25.000
Rooms Catholijk Oude Armen Kantoor Amsterdam € 10.000
Stichting Brentano / Stichting Het R.C. Maagdenhuis Amsterdam € 7.500
Sluyterman van Loo / Stichting Pape-fonds Beverwijk € 14.000
Oranje Fonds Utrecht € 40.000
Stichting Mont Ventoux Meppel € 50.000
Het Vierkerkenhuis Hilversum € 5.900
Rabobank Flevoland Coöperatiefonds Lelystad € 20.000
Gemeente Dronten Dronten € 75.000
Lokale acties Dronten € 88.000
Skanfonds Hilversum € 27.809
Founders € 177.500