Medewerkers

De vrijwillige coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor gasten, familie en naasten. Zij voeren de eerste oriënterende gesprekken en kunnen antwoord geven op alle vragen.

De algemene leiding van het hospice is in handen van de manager. Samen met de vrijwillige coördinatoren zorgt zij ervoor dat vrijwilligers, verpleegkundigen, artsen en andere professionele zorgverleners samen één team vormen.

Professionele zorg

De verpleegkundige zorg in het hospice wordt gegeven door een vast team verpleegkundigen van zorgorganisatie Icare. Voor de medische zorg blijft de eigen huisarts van de gast verantwoordelijk. Voor hen die van verder weg komen, zal in eerste instantie aan de huisarts van familieleden in Dronten gevraagd worden de medische verantwoordelijkheid over te nemen. Voor als dit niet mogelijk is heeft het hospice een afspraak met een aantal ervaren huisartsen. Zij zijn in die situatie bereid om de medische zorg op zich te nemen. Daarnaast zijn in overleg met de gast verschillende soorten aanvullende zorg mogelijk (o.a. een fysiotherapeut, een kapper, een pedicure of een geestelijk verzorger).

Vrijwilligers

Vrijwilligers helpen bij de dagelijkse verzorging van de gasten. Zij kunnen zorgen voor praktische en emotionele ondersteuning. Alle vrijwilligers, zowel in de ondersteuning thuis als in het hospice, worden begeleid door de coördinatoren. De vrijwilligers worden opgeleid in samenwerking met de Vrijwillig Palliatieve Terminale Zorg Nederland. Deze vereniging behartigt de belangen van haar leden en ondersteunt hen bij de uitvoering van het waardevolle vrijwilligerswerk.
Daarnaast houdt een groep vrijwilligers zich bezig met de dagelijkse gang van zaken. Zij doen de administratie, verzorgen de PR, onderhouden de tuin, verzorgen de bloemen, doen de was, een klusje of een boodschap.
Het bestuur van Stichting Hospice en het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice Dronten bestaat ook uit vrijwilligers.