ANBI Vrienden

Stichting Hospice Dronten en Stichting Vrienden van Hospice Dronten zijn door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen betekent dat giften en schenkingen onder de geldende voorwaarden aftrekbaar zijn van de belastingen.

ANBI-informatie

  • Stichting Vrienden van Hospice Dronten
  • Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel: 52399303
  • ANBI-beschikking: 78 947
  • Fiscaal nummer: 8504 26 923
  • Bankrekening: NL77 RABO 0119 7726 20
  • Adres Stichting Vrienden van Hospice Dronten: Copernicuslaan 1, 8251 AB Dronten
  • Contact: info@hospice-dronten.nl, telefoon: 0321-767085

Standaardformulier Publicatieplicht Zorginstellingen