Opname

Overweegt u gebruik te maken van het hospice, dan kunt u via 0321-767085 een afspraak maken voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek met een coördinator. Mailen kan ook: coordinator@hospice-dronten.nl. U kunt ook via een verwijzing door de huisarts of verpleegkundige met ons in contact komen. De zorgvraag en de mogelijkheden worden tussen u en de coördinator besproken. De beslissing of een gast daadwerkelijk in het hospice kan worden opgenomen, ligt bij de coördinator. Dit hangt niet alleen af van de beschikbaarheid van bedden maar ook of de kwaliteit van de benodigde zorg gewaarborgd kan worden. Het advies van de huisarts of behandelend arts is daarbij natuurlijk belangrijk.

We voelden ons welkom bij moeder maar zeker ook bij jullie allemaal. Bijna thuis, … dat gevoel…. een kopje thee, een kopje soep… soms deden we ons verhaal. Het luisteren naar ons, het ‘er zijn’, elke keer opnieuw.

Kinderen waarvan hun moeder enige tijd in het hospice verbleef

Subsidieregelingen

De subsidiegelden (VWS, WLZ en WMO) van de overheid dekken slechts de directe zorgkosten in het hospice. De overige verblijfkosten draagt de stichting grotendeels zelf. Stichting Vrienden van Hospice Dronten draagt jaarlijks een flink steentje bij aan de exploitatie, maar dat is niet toereikend.

Eigen bijdrage

Het hospice vraagt haar gasten daarom om een eigen bijdrage voor o.a. eten, drinken, de was en het verblijf. De hoogte van de dagvergoeding is naar draagkracht en hierover is altijd overleg mogelijk. Ter indicatie: met een gemiddelde bijdrage van € 30,- per dag per gast zijn deze kosten gedekt. Veel aanvullende zorgverzekeringen vergoeden deze eigen bijdrage.