ANBI Organisatie

Stichting Hospice Dronten en Stichting Vrienden van Hospice Dronten zijn door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen betekent dat giften en schenkingen onder de geldende voorwaarden aftrekbaar zijn van de belastingen.

ANBI-informatie

  • Naam van de organisatie: Stichting Hospice en Terminale Zorg Thuis Dronten
  • Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel: 52398226
  • ANBI-beschikking: 78 948
  • Fiscaal nummer: 8504 26 418
  • Bankrekening: NL46 RABO 0119 8156 64
  • Adres Stichting Hospice Dronten: Copernicuslaan 1, 8251 AB Dronten
  • Contact: info@hospice-dronten.nl, telefoon: 0321-767085

Standaardformulier Publicatieplicht Zorginstellingen