Visie en missie

Ieder mens is uniek en waardevol, zowel in het leven als in het sterven. Sterven hoort bij het leven en is een normaal proces. Het is belangrijk om het leven goed en waardig af te ronden, waarbij er zoveel mogelijk ruimte is om aan de eigen wensen en behoeften in deze fase toe te komen. Daarbij maakt het niet uit welk geloof of welke levensovertuiging iemand heeft.

Uitgangspunt is dat de mens zoveel mogelijk de eigen regie houdt. Als dat niet meer kan wordt er gehandeld in de geest van degene om wie het gaat. Het is belangrijk dat de mens zelf de keuze kan maken op welke plaats en op welke manier de laatste fase van het leven wordt doorgebracht. Ook afspraken betreffende euthanasie worden gerespecteerd.

De naasten hebben recht op ruimte om ook hun wensen en behoeften te uiten en zoveel mogelijk gestalte te geven, zodat ook zij de afronding van het leven van hun dierbare als goed en waardig kunnen ervaren.

Missie

Vanuit deze visie op het sterven wil Hospice Dronten steun bieden aan mensen in hun laatste levensfase en aan hun naasten en wel op de plaats van voorkeur.

Zolang mogelijk ondersteunen vrijwilligers de mantelzorg en verpleegkundige zorg in de thuissituatie. De dagelijkse zorg kan worden overgenomen door een deskundige vrijwilliger waardoor de naasten wat meer rust krijgen.

Soms is het niet mogelijk deze laatste fase (geheel) thuis door te brengen. Daarvoor beschikt hospice Dronten over een bijna-zoals-thuis huis met 4 plaatsen voor zorg in de laatste levensfase voor volwassenen vanaf 18 jaar. Een kleinschalige voorziening met een warme en huiselijke uitstraling waar men zichzelf kan zijn en samen met de naasten in vrijheid invulling kan geven aan de wensen en behoeften.