Zorgtaken in het hospice

In het hospice zijn de zieken en hun naasten de gasten. Zij houden zelf de regie over hun leven en de vrijwilligers helpen daarbij zo goed mogelijk. Vrijwillige zorg bestaat uit het verrichten van lichte zorgtaken: hulp bieden bij de persoonlijke verzorging en met eten en drinken. De vrijwilliger heeft een luisterend oor en kan emotionele ondersteuning bieden aan zowel de zieke als zijn/haar naasten. We bieden alle ruimte aan de naasten om zelf (een deel van de) zorgtaken te verrichten. Waar nodig en mogelijk kunnen vrijwilligers de verpleegkundige met de zorg ondersteunen.

In ons hospice is de gast 24 uur per dag, 7 dagen per week verzekerd van zorg. De vrijwilligers werken in diensten van steeds 4 uur aaneengesloten, tussen 07.00 en 23.00 uur. De nachtperiode van 23.00 – 07.00 uur wordt verzorgd door een verpleegkundige van Icare, die een beroep kan doen op een vrijwilliger die ‘slaapdienst’ heeft in het hospice.