Ondersteuning thuis

De meeste mensen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben, brengen hun laatste dagen het liefst thuis door. Mede dankzij de deskundige zorg en ondersteuning van vrijwilligers is dat vaak mogelijk. Doordat zij verzorgende taken tijdelijk kunnen overnemen krijgen de naasten wat meer rust en is er weer gelegenheid om partner, kind of ouder te zijn in plaats van zorgverlener. Wij verlenen palliatieve zorg; wilt u hier meer over weten? Klik dan hier

In de thuissituatie zijn de vrijwilligers te gast, zij verlenen lichte zorg, hebben een luisterend oor en kunnen emotionele ondersteuning bieden. De vrijwillige inzet is bedoeld ter ondersteuning van de mantelzorgers.
Afhankelijk van de wensen en behoeften zijn vrijwilligers beschikbaar. Dat kan overdag zijn, maar ook in de avond of de nacht. De vrijwilligers zijn inzetbaar binnen de gehele gemeente Dronten, dus ook in Swifterbant, Biddinghuizen en het buitengebied.

Het is niet in woorden uit te drukken, wat het voor ons betekend heeft, die nachten dat jullie er waren.

Man over zorg thuis voor zijn vrouw

De vrijwillige terminale ondersteuning thuis wordt geboden zonder dat daar enige financiële verplichting tegenover staat. Een gift of donatie om onze activiteiten te ondersteunen wordt uiteraard zeer op prijs gesteld.