Corona maatregelen Hospice Dronten

Hospice Dronten volgt de corona richtlijnen van het RIVM. Bij vragen richten we ons tot de VPTZ, de GGD en/of het RIVM.

In Hospice Dronten hebben we te maken met kwetsbare gasten en onmisbare vrijwilligers. Om ervoor te zorgen dat we zorg kunnen blijven geven aan ieder die dat nodig heeft, hebben we een aantal maatregelen genomen. We hopen op uw begrip en medewerking.

We hanteren in het hospice de volgende gedragslijn:

 • We vragen vrijwilligers en bezoekers die verkouden zijn, snotterig of grieperig zijn en keelpijn en/of koorts hebben niet naar het hospice te komen.
 • Dit geldt ook als u recent in een risicogebied bent geweest of in contact bent geweest met een persoon die besmet is met het coronavirus.
 • Heeft u of een familielid koorts met benauwdheid en hoesten, dan is het dringende advies om niet op bezoek te komen om uw geliefde, maar ook om onze vrijwilligers en thuiszorgmedewerkers, niet te besmetten.
 • We schudden geen handen.
 • We wassen onze handen bij binnenkomst en vertrek en voor/na bepaalde handelingen (zie instructies bij kranen)
 • We hoesten en niesen in de elleboog.
 • We gebruiken papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooien deze daarna weg.
 • We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.

Check aan de voordeur:

 • Voordat bezoek binnengelaten wordt, zal er door de vrijwilliger gevraagd worden of de gezondheidscheck gedaan is en de lijst/checklist ingeleverd kan worden. Een intercom bij de voordeur is hiervoor beschikbaar.
 • We hanteren registratieformulieren om het bezoek in beeld te hebben; hiermee kunnen we indien nodig achteraf achterhalen wie op enig moment binnen is geweest. Dit formulier wordt door de vrijwilliger die voor u de deur opent ingevuld bij binnenkomst. Wij noteren uw naam, telefoonnummer en tijd van aankomst/vertrek.
 • Bij binnenkomst ontsmet de bezoeker de handen en zet het door het Hospice verstrekte mondkapje op.

Afspraken rondom bezoek:

 • Per bezoekmoment zijn er maximaal 2 bezoekers, per dag maximaal 4.
 • Wij willen graag dat u vooraf telefonisch doorgeeft wanneer u op bezoek komt; hiermee kunnen we spreiding van mensen in het hospice waarborgen.
 • Bezoek gaat rechtstreeks naar de gastenkamer en wast daar de handen.
 • Bezoek heeft alleen toegang tot de gastenkamer; de patio/binnentuin is ook een geschikte plaats om elkaar te ontmoeten op 1,5 m afstand.
 • De uitgang bevindt zich in de verbindingsgang tegenover de patio; deze staat duidelijk aangegeven.
 • Tijdens de laatste uren dat een gast in het hospice verblijft, is het toegestaan dat er meerdere familieleden tegelijkertijd op de kamer zijn. Dit geldt nadrukkelijk voor de laatste fase en niet voor het hele proces van waken en gaat altijd in overleg tussen de contactpersoon van zowel familie, Icare en het hospice.

Voorwaarde voor opname gast

Hospice Dronten neemt alleen maar gasten op die vrij zijn van het coronavirus, hierop wordt vooraf getest. Indien u al getest bent mag deze test maximaal 3 dagen oud zijn. Voorafgaand aan een eventuele opname worden onze procedures opnieuw mondeling toegelicht aan de toekomstige gast en zijn/haar familie door een van onze coördinatoren waarna de gast en zijn/haar familie een definitieve keuze kan maken voor Hospice Dronten.

 

Hospice Dronten