Vrijwilligers

Een groep van ruim 100 vrijwilligers vormt de spil van de organisatie Hospice Dronten. Zij hebben niet per se ervaring in de zorg. Alle vrijwilligers dragen dit werk een warm hart toe. Zij worden in het werk begeleid door een coördinator.

Het is mooi en dankbaar werk om iemand met zijn of haar familie in de laatste levensfase te helpen en ondersteunen; ik haal hier veel voldoening uit

Vrijwilliger in het hospice

Een nieuwe vrijwilliger volgt eerst een introductiecursus om de nodige kennis op te doen en om te ontdekken of hij of zij het aan kan om met stervenden te werken. De cursus bestaat uit zeven thema’s variërend van communicatie tot kennis over beslissingen rond het levenseinde, zoals palliatieve sedatie, versterving en euthanasie. Na de introductiecursus volgt een inwerkperiode van twee maanden. Er zijn regelmatig bijeenkomsten in kleinere mentorgroepen. Soms wordt er een scholing gegeven, soms wordt de zorg doorgesproken. Alle medewerkers binnen het hospice hebben geheimhoudingsplicht.

Lees hier een interview met vrijwilligers van hospice Dronten

Vrijwilligersraad

Er is een vrijwilligersraad die zich op de hoogte houdt van de gang van zaken in het hospice. Deze raad is een platform om de vrijwilligers te vertegenwoordigen en hun gemeenschappelijke belangen te behartigen. De vrijwilligersraad is ook een klankbord voor manager en coördinatoren, en het bestuur.

Ondersteunende vrijwilligers

Er zijn diverse ondersteunende functies binnen de organisatie. Zo zijn er vrijwilligers voor de financiële administratie en PR en communicatie. Ook voor technische klussen en het tuinonderhoud zijn er vrijwilligers actief.