Vrijwilligers

Een groep van ruim 100 vrijwilligers vormt de spil van de organisatie Hospice Dronten. Zij hebben niet per se ervaring in de zorg. Alle vrijwilligers dragen dit werk een warm hart toe. Zij worden in het werk begeleid door een coördinator.

Het is mooi en dankbaar werk om iemand met zijn of haar familie in de laatste levensfase te helpen en ondersteunen; ik haal hier veel voldoening uit

Vrijwilliger in het hospice

Om als vrijwilliger goed voorbereid te zijn op de taken volgt de vrijwilliger een basistraining. Tijdens deze training wordt de nodige kennis opgedaan maar deze is tevens bedoeld om te ontdekken of de vrijwilliger het omgaan met stervenden en hun naasten aan kan. De training is verdeeld over 3 dagen en hierbij komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Palliatief en terminaal
  • Communiceren
  • Het geven en ontvangen van feedback
  • Vrijwilliger zijn, jouw taken en jouw grenzen.
  • Verlies, dood, rouw, beslissingen rond het levenseinde
  • Praktische zaken over hoe er bij inzetten thuis en bij gasten in Hospice Dronten gewerkt wordt m.b.t. de overdracht van diensten, de taken per dienst, etc.
  • Een training over het roosterprogramma
  • Een calamiteitentraining
  • Informatie vanuit het team verpleegkundigen van Icare

 Voorafgaand aan de basistraining volgt de vrijwilliger een e-learning waarbij er al verschillende onderwerpen aangekaart worden. Deze e-learning kan individueel, thuis op elk willekeurig moment gevolgd worden. De bedoeling is dat de e-learning afgerond is voorafgaand aan de trainingsdagen

Na het behalen van de basistraining en het goed doorlopen van de introductieperiode ontvangt de vrijwilliger een certificaat en een vrijwilligersovereenkomst.

Er zijn regelmatig bijeenkomsten in kleinere mentorgroepen. Soms wordt er een scholing gegeven, soms wordt de zorg doorgesproken. Alle medewerkers binnen het hospice hebben geheimhoudingsplicht.

Lees hier een interview met vrijwilligers van hospice Dronten

Vrijwilligersraad

Er is een vrijwilligersraad die zich op de hoogte houdt van de gang van zaken in het hospice. Deze raad is een platform om de vrijwilligers te vertegenwoordigen en hun gemeenschappelijke belangen te behartigen. De vrijwilligersraad is ook een klankbord voor manager en coördinatoren, en het bestuur.

Ondersteunende vrijwilligers

Er zijn diverse ondersteunende functies binnen de organisatie. Zo zijn er vrijwilligers voor de financiële administratie en PR en communicatie. Ook voor technische klussen en het tuinonderhoud zijn er vrijwilligers actief.