Wijziging thuisinzet vrijwilligers

De vrijwilligers van Hospice Dronten helpen mensen in hun laatste levensfase, dat kan in het Hospice zijn of bij de mensen thuis, soms omdat er geen andere begeleiding mogelijk is, soms om mantelzorgers te ontzorgen.

Altijd gericht om kwaliteit van leven toe te voegen aan de dagen, en dat wordt bijzonder gewaardeerd.

De coördinatie voor deze thuisinzet van vrijwilligers wijzigt per 1 november 2019.

Vanaf die datum kunt u bellen met 0321- 767076 of mailen naar coordinator@hospice-dronten.nl  wanneer u thuisinzet wilt aanvragen of daar andere vragen over heeft.

De ontwikkelingen in de palliatieve zorg gaan ook in onze gemeente snel, we denken met deze organisatie-aanpassing daar goed bij aan te sluiten.