Vrienden van Hospice gaan voor 100 collectanten

Minimaal 100 collectanten. Dat is de inzet van de stichting ‘Vrienden van het Hospice Dronten’ voor de jaarlijkse huis aan huis collecte. “Uit ervaring weten we dat de opbrengst van de collecte niet afhangt van de vrijgevigheid van de mensen, maar van het aantal collectanten”, aldus Koos in’t Hout van het bestuur van de stichting.

Vanaf de start van het hospice in 2013 organiseert de Stichting Vrienden van Hospice Dronten de jaarlijkse collecte. De opbrengst komt ten goede aan de organisatie en de zorg voor de mensen die in het hospice de laatste fase van hun leven doorbrengen. Heel geleidelijk nam het aantal collectanten toe van 60 tot 80. Een mooi aantal, maar toch bleek het lastig om dat aantal te laten groeien. Daarom zet het bestuur dit jaar eerder en nadrukkelijker in op groei. “Grofweg levert elke collectebus € 100 tot € 125 op. De mensen geven gul en graag. Maar één collectant kan niet meer aan dan de route die hij/zij nu al loopt. Daarom willen we meer collectanten inzetten om het eindbedrag te laten groeien. Er zijn best nog wel veel straten waar nog niemand loopt. We zien graag een zo groot mogelijk gebied waar we collecteren.”

Meer mensen bereiken

De collecte is een belangrijke bron van inkomsten voor de stichting die het jaarlijkse exploitatietekort van het Hospice moet dichten. Dat is de laatste jaren steeds gelukt doordat de samenleving de rol van het hospice en de zorg door de vrijwilligers hoog waardeert. “Toch zijn er nog veel mensen die we niet weten te bereiken maar die wel degelijk open staan voor steun aan het hospice. Met meer collectanten gaat dat zeker lukken.”

Aanmelden via de website

Wie graag een steentje bijdraagt en wil collecteren voor het hospice, kan zich hier melden.