Prachtige opbrengst collecte Hospice

De collecte die voor het hospice gehouden is in Biddinghuizen, Swifterbant, Dronten en het buitengebied heeft totaal € 9.311,68 opgebracht. Een heel mooi resultaat. Dit was natuurlijk niet mogelijk zonder de enorme inzet van de 84 collectanten.

Iedereen hartelijk bedankt

“Iedereen heel veel dank voor zijn/haar inzet en betrokkenheid”. “Fantastisch wat een prachtig resultaat” en “ik ben diep onder de indruk,” enkele uitspraken van bestuursleden van de Stichting Vrienden van het Hospice Dronten.

Deze mooie opbrengst geeft ook aan dat het hospice goed bekend staat. Veel inwoners kennen het hospice, hebben mogelijk ervaringen in familie- of kennissenkring. Hierdoor hoefde tijdens de collecte meestal niet meer uitgelegd te worden wat het hospice is. “Men vindt het vaak ook zo bijzonder dat het hospice vrijwel volledig op vrijwilligers draait.”

“Hierdoor werd er gul gegeven en dat resulteerde in dit prachtige resultaat,” aldus Rijk Doeze Jager en Sanne van Baal die samen de organisatie van de collecte op zich namen.

Vrienden van het hospice.

De Stichting Vrienden van het Hospice zet zich in om gelden in te zamelen om het tekort in de jaarlijkse exploitatie te dichten.  De collecte is daar een voorbeeld van. Maar ook brengt ze het hospice voortdurend onder de aandacht bij verenigingen, bedrijven, serviceclubs en burgers om daarmee donateurs te werven en het hospice hoog op de goede doelen lijst te houden.

Nu ook online doneren

Heeft u de collectant gemist en wilt u hospice Dronten wel graag steunen? Dit kan ook online via de site: www.hospice-dronten.nl/donateurs