Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is gericht op palliatie, dat wil zeggen verzachting of verlichting. Terminale palliatieve zorg richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tijdens de laatste fase van het leven. Niet de genezing van de patiënt is het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven waarbij het lijden zo veel mogelijk wordt beperkt en verzacht.

Er is aandacht voor lichamelijke klachten, gevoelens van angst en verdriet, verwerking van de ziekte en vragen rondom leven en dood. Elke mens wordt benaderd vanuit de gedachte dat hij/zij een unieke persoon met een eigen levensgeschiedenis is. De wensen en behoeften van de gast zijn uitgangspunt voor de zorg die geboden wordt.

Heel belangrijk in de palliatieve zorg is ook de ondersteuning van de naasten. Wij geven de naasten volop de gelegenheid om, indien gewenst, bij de zorg betrokken te blijven. Ook de zorg in de laatste fase, door naasten gegeven, kan later goede herinneringen schenken.

Hospice Dronten