Privacy reglement gasten, naasten en relaties

Stichting Hospice Dronten hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gasten, vrijwilligers, personeel en relaties. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in lijn met de relevante wetgeving in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.

In dit privacyreglement staat beschreven hoe de organisatie gegevens van gasten, naasten en relaties registreert, verwerkt en bewaart.

Het privacyreglement voor gegevens van vrijwilligers en personeel verbonden aan de organisatie is verwerkt in het privacyreglement Vrijwilligers en Personeel.

Hospice Dronten