Nieuwe basiscursussen

Hospice Dronten start dit jaar weer met nieuwe basiscursussen voor vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor bij het secretariaat aanmelden.

 

Er is behoefte aan zowel zorgvrijwilligers als aan gastvrouwen en gastheren. Zorgvrijwilligers verrichten lichte zorgtaken: hulp bieden bij de persoonlijke verzorging, met toiletgang en met eten en drinken. Een gastvrouw of gastheer doet licht huishoudelijke taken en verricht in het algemeen geen zorg op de gastenkamers.

Van vrijwilligers verwachten we dat zij een open en lerende houding hebben, ruimte kunnen geven aan anderen, om kunnen gaan met grenzen van zichzelf en van anderen, een niet probleem oplossende houding hebben en inzicht in het eigen verliesverleden. Vrijwilligers hoeven geen ervaring te hebben in de zorg, maar dat mag natuurlijk wel. 

Er zijn dit jaar twee cursussen: een op 6, 7 en 21 april en een op 28 en 29 september en 13 oktober. Een cursus bestaat uit zeven thema’s variërend van communicatie, de te verlenen zorg en ondersteuning tot kennis over beslissingen rond het levenseinde.

Met belangstellenden wordt eerst contact opgenomen en een gesprek gevoerd, voordat wederzijds besloten wordt of iemand de basiscursus kan en wil volgen.

Als u interesse heeft kunt u mailen naar secretariaat@hospice-dronten.nl  of bezoek de website www.hspice-dronten.nl/vrijwilligers