Nieuw bestuurslid/voorzitter Stichting Hospice Dronten

Maarten Vrolijk is benoemd als nieuw bestuurslid van de Stichting Hospice Dronten. Maarten zal rond 1 maart 2017 de voorzittershamer overnemen van Wim Luijkx, die per die datum dan ook uit het bestuur stapt.

Belangrijkste overweging is dat het hospice na een voorbereidingsperiode van enkele jaren nu langzaam in ander vaarwater komt en het is goed om daar ook in het bestuur invulling aan te geven.