Dit najaar weer cursus nieuwe vrijwilligers

 

Om een inhaalslag te maken met betrekking tot het aantal vrijwilligers zijn er in 2017 vier nieuwe basiscursussen gepland. De volgende cursus wordt dit najaar aangeboden. Er is behoefte aan zowel zorgvrijwilligers als aan gastvrouwen en gastheren. Zorgvrijwilligers verrichten lichte zorgtaken: hulp bieden bij de persoonlijke verzorging, met toiletgang en met eten en drinken. Een gastvrouw of gastheer doet licht huishoudelijke taken en verricht in het algemeen geen zorg op de gastenkamers.

Van vrijwilligers verwachten we dat zij een open en lerende houding hebben, ruimte kunnen geven aan anderen, om kunnen gaan met grenzen van zichzelf en van anderen, een niet probleem oplossende houding hebben en inzicht in het eigen verliesverleden. Vrijwilligers hoeven geen ervaring te hebben in de zorg, maar dat mag natuurlijk wel. 

Met belangstellenden wordt eerst contact opgenomen en een gesprek gevoerd, voordat wederzijds besloten wordt of iemand de basiscursus kan en wil volgen. Tijdens deze cursus zal een nieuwe vrijwilliger eerst de nodige kennis opdoen en ontdekken of hij of zij het aan kan om met stervenden te werken. De cursus bestaat uit drie (zater)dagen en bestaat uit zeven thema’s variërend van communicatie, de te verlenen zorg en ondersteuning tot kennis over beslissingen rond het levenseinde.

Als u interesse heeft kunt u mailen naar secretariaat@hospice-dronten.nl  of bezoek de website www.hospice-dronten.nl/vrijwilligers