Mooie opbrengst collecte Hospice Dronten

De collecte voor het Hospice in Dronten heeft € 6.314,98  opgebracht.  Een heel mooi resultaat. Helemaal omdat de collecte dit jaar in de meivakantie viel en er ook daardoor minder collectanten beschikbaar waren.

Naast de mooie opbrengst is het bestuur van de Stichting Vrienden van het Hospice Dronten vooral blij met de talrijke positieve reacties die tijdens de collecte werden ontvangen. ,,Veel collectanten gaven aan dat de mensen over het algemeen heel enthousiast zijn over het hospice in Dronten’’, aldus Rijk Doeze Jager, organisator van de collecte namens het bestuur van de stichting. Die reacties waren veelal gebaseerd op ervaringen die men in de familie- of kennissenkring heeft gehoord. ,,Bovendien vinden mensen het geweldig dat het hospice vrijwel volledig op vrijwilligers draait”.

Vrienden van het hospice
Om het tekort in de jaarlijkse exploitatie te dichten, zet de Stichting Vrienden van het Hospice zich in om gelden in te zamelen. De collecte is daar een voorbeeld van. Maar ook brengt ze het hospice voortdurend onder de aandacht bij verenigingen, bedrijven, serviceclubs en burgers om daarmee donateurs te werven en het hospice hoog op de goede doelen lijst te houden.