In Memoriam Geert Popkema

Bestuur Hospice  _ GeertGeert hoefde niet lang na te denken toen hem gevraagd werd of hij mee wilde helpen de mogelijkheden voor een hospice in Dronten te onderzoeken. Dat was iets waar hij graag zijn steentje aan wilde bijdragen en het zijn heel wat ‘steentjes’ geworden. Zijn grote ervaring als bestuurder, zijn uitgebreide netwerk in de Drontense samenleving en zeker zijn persoonlijke kwaliteiten hebben veel bijgedragen aan het tot stand komen van het hospice en altijd kon een beroep op Geert worden gedaan als er iets gemaakt of vervangen moest worden.

Geert was secretaris in het bestuur en hij speelde een belangrijke rol op momenten dat er wat organisatorische spanningen opspeelden. Hij kon goed analyseren en vervolgens richting geven aan oplossingen die recht deden aan de mensen in de organisatie. Zeker ook in het bestuur hielp zijn humor zaken te relativeren voor ze te groot werden. Ook als notulist verloochende Geert zijn afkomst niet, geen twee woorden als het met één kon, maar wel zorgvuldig alle besluiten vastleggen.

We gaan Geert missen, als collega-bestuurder, als klusjesman, als de man met humor, als de fijne mens die hij was.

Geert, bedankt, we houden de herinneringen en zullen ze blijven delen met Mineke.

Namens alle betrokkenen bij het hospice,

Wim Luijkx, voorzitter