Informatiebijeenkomst Vrijwilligers Terminale Ondersteuning Thuis

Voor geïnteresseerden in vrijwilligerswerk terminale ondersteuning thuis wordt woensdag 9 januari 2019 een informatieavond gehouden. Deze avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in het hospice aan Copernicuslaan 1.

Ondersteuning thuis of in hospice

Vrijwilligers bij Hospice Dronten bieden aan mensen in de laatste levensfase zowel ondersteuning thuis als in het hospice. Dit ter ondersteuning van de mantelzorgers. Vrijwilligers thuis worden voornamelijk ’s nachts ingezet om te waken, maar ook overdag kan het soms even nodig zijn om de mantelzorgers te ontlasten. Daar kan de VTOT een mooie rol in vervullen. Vrijwilligers hoeven geen ervaring te hebben in de zorg, maar dat mag natuurlijk wel. 

Basiscursus

De eerstkomende cursus voor vrijwilligers wordt georganiseerd op 1 en 2 februari en 2 en 30 maart 2019. Deze is voor alle vrijwilligers gelijk dus zowel voor geïnteresseerden in ondersteuning thuis als binnen het hospice. Een cursus bestaat uit zeven thema’s variërend van communicatie, de te verlenen zorg en ondersteuning tot kennis over beslissingen rond het levenseinde. Met belangstellenden wordt eerst contact opgenomen en een gesprek gevoerd, voordat wederzijds besloten wordt of iemand de basiscursus kan en wil volgen.

Aanmelden

Er wordt deze keer voor de ondersteuning thuis een aparte informatiebijeenkomst georganiseerd. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via secretariaat@hospice-dronten.nl