Informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde vrijwilligers bij Hospice Dronten

Voor geïnteresseerden in vrijwilligerswerk bij Hospice Dronten zal er 28 augustus een informatieavond gehouden worden. Deze avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in het hospice aan Copernicuslaan 1. U hoort deze avond van een aantal vrijwilligers wat het vrijwilligerswerk bij het hospice inhoudt en waarom zij hier voor gekozen hebben.

Basiscursus

De eerstkomende cursus voor vrijwilligers wordt georganiseerd op 28 en 29 september en 13 oktober. Een cursus bestaat uit zeven thema’s variërend van communicatie, de te verlenen zorg en ondersteuning tot kennis over beslissingen rond het levenseinde.

Met belangstellenden wordt eerst contact opgenomen en een gesprek gevoerd, voordat wederzijds besloten wordt of iemand de basiscursus kan en wil volgen.

Er is behoefte aan zowel zorgvrijwilligers als aan gastvrouwen en gastheren. Zorgvrijwilligers verrichten lichte zorgtaken: hulp bieden bij de persoonlijke verzorging en met eten en drinken. Een gastvrouw of gastheer doet licht huishoudelijke taken en verricht in het algemeen geen zorg op de gastenkamers. Vrijwilligers hoeven geen ervaring te hebben in de zorg, maar dat mag natuurlijk wel. 

Aanmelden

Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk bij het hospice, kom dan naar de informatieavond! Aanmelden kan via secretariaat@hospice-dronten.nl