Informatiebijeenkomst over vrijwilligerswerk bij ons

Informatiebijeenkomst

Voor geïnteresseerden in vrijwilligerswerk bij Hospice Dronten wordt maandag 15 april een informatieavond gehouden. Deze avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in het hospice aan Copernicuslaan 1. U hoort deze avond van een aantal vrijwilligers wat het vrijwilligerswerk bij het hospice inhoudt en waarom zij hier voor gekozen hebben.

Ondersteuning thuis of in hospice

Vrijwilligers bij Hospice Dronten bieden aan mensen in de laatste levensfase zowel ondersteuning thuis als in het hospice. Dit ter ondersteuning van de mantelzorgers. In het hospice is de gast 24 uur per dag, 7 dagen per week verzekerd van zorg. Ruim 100 vrijwilligers werken in diensten van steeds 4 uur aaneengesloten, tussen 07.00 uur en 23.00 uur. De nachtperiode van 23.00 uur – 07.00 uur wordt verzorgd door een verpleegkundige van Icare, die een beroep kan doen op een vrijwilliger die ‘slaapdienst’ heeft in het hospice.

Basiscursus

Om als vrijwilliger goed voorbereid te zijn op de taken volgt de vrijwilliger een basistraining. Tijdens deze training wordt de nodige kennis opgedaan maar deze is tevens bedoeld om te ontdekken of de vrijwilliger het omgaan met stervenden en hun naasten aan kan. De eerstvolgende training is gepland op 24 en 25 mei, 29 juni en 13 juli.

Met belangstellenden wordt eerst contact opgenomen en een gesprek gevoerd, voordat wederzijds besloten wordt of iemand de basistraining kan en wil volgen.

Er is behoefte aan zowel zorgvrijwilligers als aan gastvrouwen en gastheren en vrijwilligers die thuisinzetten willen doen. Zorgvrijwilligers verrichten lichte zorgtaken: hulp bieden bij de persoonlijke verzorging en met eten en drinken. Een gastvrouw of gastheer doet licht huishoudelijke taken en verricht in het algemeen geen zorg op de gastenkamers. Vrijwilligers thuis worden voornamelijk ’s nachts ingezet om te waken. Vrijwilligers hoeven geen ervaring te hebben in de zorg, maar dat mag natuurlijk wel. 

Aanmelden

Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk bij het hospice, kom dan naar de informatieavond! Aanmelden kan via secretariaat@hospice-dronten.nl