Cursus vrijwilligerswerk

Nog enkele plaatsen voor cursus vrijwilligerswerk Hospice Dronten

Voor geïnteresseerden in vrijwilligerswerk bij Hospice Dronten start binnenkort weer een cursus. Hiervoor zijn nog een aantal plaatsen vrij. Vrijwilligers bij Hospice Dronten bieden aan mensen in de laatste levensfase zowel ondersteuning thuis als in het hospice. Dit ter ondersteuning van de mantelzorgers. Vrijwilligers hoeven geen ervaring te hebben in de zorg, maar dat mag natuurlijk wel.

Voor het hospice is behoefte aan zowel zorgvrijwilligers als aan gastvrouwen en gastheren. Zorgvrijwilligers verrichten lichte zorgtaken: het bieden van hulp bij de persoonlijke verzorging en met eten en drinken. Een gastvrouw of gastheer doet licht huishoudelijke taken en verricht in het algemeen geen zorg op de gastenkamers. Er wordt gewerkt in  diensten van steeds 4 uur aaneengesloten, tussen 07.00 uur en 23.00 uur. De nachtperiode van 23.00 – 07.00 uur wordt verzorgd door een verpleegkundige van Icare, die een beroep kan doen op een vrijwilliger die ‘slaapdienst’ heeft in het hospice.

Basiscursus

Om als vrijwilliger goed voorbereid te zijn op de taken volgt de vrijwilliger een basistraining. Tijdens deze training wordt de nodige kennis opgedaan maar deze is tevens bedoeld om te ontdekken of de vrijwilliger het omgaan met stervenden en hun naasten aan kan. Voor dit jaar is er weer een (digitale) training gepland. Ben je enthousiast, heb je interesse?

Je kunt je aanmelden via secretariaat@hospice-dronten.nl