Collectanten gezocht!


Hospice Dronten zoekt nieuwe collectanten

Sinds de coronamaatregelen zijn versoepelt kan ook Hospice Dronten langzamerhand de activiteiten voor de fondsenwerving, zoals de deurcollecte, weer opstarten. Werd vorig jaar nog gekozen voor een ‘virtuele’ collecte, nu staat voor 9 tot en met 14 mei weer een ‘echte’ deurcollecte gepland in de gehele gemeente Dronten. Dus ook in Biddinghuizen, Swifterbant, Ketelhaven en de buitengebieden.

Oproep

Het is ruim 3 jaar geleden dat de laatste deurcollecte heeft plaats gevonden en de lijst met ‘vaste’ collectanten is helaas korter geworden. Inmiddels hebben zich zo’n 40 collectanten aangemeld, maar er zijn 150 collectebussen. Vandaar de oproep van het hospice voor nieuwe collectanten.
Voor wie zich wil inzetten voor het behoudt van het hospice in Dronten en daarvoor een of meerdere straten voor zijn of haar rekening wil nemen, is het verzoek zich aan te melden als collectant. Dat kan door een mailtje te sturen naar vrienden@hospice-dronten.nl.