Bridgedrive voor Hospice

Op zaterdag 21 november organiseren de Odd Fellows in Dronten hun 6e bridgedrive voor goede doelen in het Denksportcentrum De Oost 52 te Dronten. In samenwerking en onder leiding van de Alg. Bridge Club Dronten. Het doel is 60 paren te kunnen verwelkomen. Vorig jaar waren 54 paren aanwezig. Er wordt gespeeld in twee lijnen t.w. een lijn voor thuis- en beginnende bridgers en een lijn voor verenigingsbridgers. De kosten bedragen € 25,00 per paar. Vanaf 12.30 uur is de ontvangst. Om 13.30 uur wordt gestart met de drive.

De opbrengst van deze drive zal wederom beschikbaar worden gesteld aan het Hospice in Dronten. De Dronter Odd Fellows nemen de onkosten van deze dag voor hun rekening.

Inschrijven kan bij Jan Bruins tel. 0321-313709 of per mail aan janwbruins@hetnet.nl. Opgave is mogelijk tot 15 november 2015. Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt op Bankrekening NL54RABO 0143 8100 22 ten name van Flevolandloge nr. 83 onder vermelding van ‘bridgedrive’.