Bridgedrive voor hospice

Op zaterdag 24 november 2018 organiseren de Odd Fellows te Dronten hun 8ste  bridgedrive voor goede doelen.  Deze drive wordt gehouden  samen met en onder leiding van de ABCD in het  Denksportcentrum De Oost 52 te Dronten. Evenals voorgaande jaren  bridgen wij wederom in twee lijnen t.w. een lijn voor thuis – en beginnende bridgers en een lijn voor verenigingsbridgers.  De kosten bedragen €. 25,00 per paar.

Vanaf 12.30 uur is de ontvangst. Om 13.30 uur starten we met de drive.

Om in Dronten het Hospice in stand te houden heeft zij jaarlijks ruim €. 30.000 nodig als giften e.d. Wij hopen met deze bridgedrive een steentje bij te dragen. In 2015 mochten wij 52 paren begroeten, laten wij proberen dit aantal te verhogen tot 60 paren, zodat wij een leuk bedrag kunnen overhandigen aan het Hospice. De kosten van deze drive zijn voor rekening van de Dronter Odd Fellows.

U kunt zich opgeven bij  Jan Bruins tel. 0321 312709 of per mail aan janwbruins@hetnet.nl  . De inschrijfkosten kunt u overmaken op bankrekening NL54RABO0143.8100.22 bij de Rabobank t.n.v. Flevolandloge nr. 83 onder vermelding  “bridgedrive”.

Opgave is mogelijk tot 18 november 2018.

Namens  de commissie  Werkgroep Bridge van de  Maatschappelijk Activiteiten van de Dronter Loges