Bestuur Hospice Dronten weer op volle sterkte

Met ingang van april 2019 bestaat het bestuur van Hospice Dronten weer uit 5 leden en is daarmee op volle sterkte. Hans Koch (65) en Peter Bentum (50) zijn de nieuwe bestuursleden.

Hans is ruim 30 jaar huisarts in Dronten geweest en gaat eind 2019 met pensioen. ‘Het werk van een dokter bestaat uit meer dan mensen beter maken. Ik heb de begeleiding van mensen die niet meer beter worden en zullen komen te overlijden altijd een boeiend en dankbaar deel van mijn werk gevonden: met zijn allen, de patiënt, de familie, de verzorgenden en ook de dokter proberen voor elkaar te krijgen dat de dood wordt tot een zachte landing van het leven. Ik ben blij dat ik na mijn pensioen, op indirecte wijze vanuit het bestuur van het Hospice een bijdrage kan blijven leveren aan het zo comfortabel mogelijk maken van de laatste levensfase van onze medeburgers’.

Peter is zelfstandig coach/adviseur voor ondernemers. Na zijn hbo-studie Bedrijfskunde aan de Agrarische Hogeschool Dronten heeft hij ruim 25 jaar gewerkt in diverse management- en directiefuncties in de bancaire sector. De rode draad in zijn (werkzame) leven is ‘Datgene doen met veel plezier en voldoening omdat je er goed in bent, je wordt uitgedaagd en er trots op kunt zijn.’ Mensen maken het verschil. Dit leest redelijk eenvoudig maar in de praktijk levert het mooie uitdagingen op. ‘Tel de dagen niet, maar laat de dagen tellen’

Samen met voorzitter Maarten Vrolijk, penningmeester Lambert van Ommen en bestuurslid Hans Betzema vormen de nieuwe leden het voltallige bestuur. “Hier zijn we blij mee,” aldus Maarten Vrolijk. “Met Hans en Peter halen we ervaringen en expertises binnen die nu nog niet in ons bestuur aanwezig zijn. We werken vol vertrouwen verder aan de toekomst van ons hospice.”