Aat de Jonge bezoekt Hospice Dronten

Nu het hospice in Dronten enkele jaren operationeel is wilde onze burgemeester graag eens zien en horen hoe het hospice in de praktijk draait. Tijdens een informeel bezoek kreeg de burgemeester een korte rondleiding en zag hij hoe het hospice inmiddels een eigen karakter heeft gekregen met een warme, gezellige maar ook professionele uitstraling.

Met veel belangstelling ging hij vervolgens in gesprek met de manager, enkele bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers.

Verschillende onderwerpen passeerden de revue. De start, waarbij de bijdrage van de gemeente niet alleen financieel belangrijk was als fundament onder de oprichting maar ook het vertrouwen dat hiermee vanuit de politiek werd gegeven. Het werd de basis voor het vertrouwen vanuit de samenleving en de vele goede doelenfondsen, die bij elkaar uiteindelijk het hospice mede mogelijk maakten.

burgemeester Aat de Jonge bezoekt hospice

Er werd gesproken over de bijzondere plaats die het hospice inmiddels in de samenleving heeft gekregen. Dit is ook voelbaar in de vele soms grote, soms kleinere acties en bijdragen die spontaan bij het hospice of de Vrienden van het hospice binnenkomen.

Het meest onder de indruk was Aat de Jonge van de vele blijken van dank die werden aangehaald. Dank van de gasten in het hospice en de mensen in de thuissituatie en van hun naasten, die zonder uitzond

ering veel waardering uitspraken voor de wijze waarop men zich thuis mocht voelen in het hospice of ondersteund werd in de thuissituatie. Geanimeerd sprak de burgemeester met de vrijwilligers over waarom ze dit zo gemotiveerd en betrokken deden. En ook hij onderstreepte nog eens de grote waardering die hij en met hem veel betrokkenen binnen gemeentehuis en politiek hebben voor al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het hospice.

Met de toezegging dat het hospice op zijn warme belangstelling kon blijven rekenen, werd afscheid genomen. ‘Een nuttig, leuk en bijzonder onderhoudend bezoek’, was de conclusie van iedereen.