Medewerkers

De vrijwilligers werken belangeloos en zijn geschoold volgens de richtlijnen van het landelijke steunpunt VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).

De vrijwillige coördinatoren zijn het aanspreekpunt; de algemene leiding is in handen van de manager.