Medewerkers

De vrijwilligers werken belangeloos en zijn geschoold volgens de richtlijnen van het landelijke steunpunt VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).

De vrijwillige coördinatoren terminale zorg thuis zijn het aanspreekpunt; de algemene leiding is in handen van de manager.

  • Interim Manager Mariëtte Ouwehand Interim Manager
  • Coördinator Jelle Dekker Coördinator
  • Coördinator Wilna van Kamp Coördinator
  • Coördinator Liesbeth Korteweg Coördinator