Ervaringen

Het is niet in woorden uit te drukken, wat het voor ons betekend heeft, die nachten dat jullie er waren. ‘Er zijn’ voor mijn echtgenote zo dat ik eens rustig kon gaan slapen. Gewoon binnenkomen of je elkaar al jaren kent, zonder drukte in deze toch hectische periode. In de morgen weer vertrekken na verteld te hebben hoe de nacht verlopen is. Zonder veel woorden waren jullie er, mijn dank hiervoor.

Een man over de zorg thuis voor zijn vrouw

Tijdens de ziekte van mijn overleden lieve vrouw, moeder van mijn twee dochters, hebben we heel veel hulp gehad. Zij had dat zelf allemaal geregeld. Door haar werk heeft ze aan de wieg gestaan van de vrijwillige terminale thuiszorg. De hulp in de laatste fase van haar leven door de vrijwilligers is voor haar heel belangrijk geweest. Ze kende de vrijwilligers nog van vroeger en dat was voor haar, maar ook voor mij, heel geruststellend. Omdat mijn vrouw vanwege haar ziekte nauwelijks nog kon communiceren was de aanwezigheid van mensen die ze goed kende heel belangrijk voor haar. Ook voor mijn dochters en mij is deze hulp van de vrijwilligers heel waardevol geweest. Hierdoor was het voor ons mogelijk om het zelf vol te houden.

Een man over de zorg thuis voor zijn vrouw