Aanvraag ondersteuning thuis

Als u de hulp van vrijwilligers wilt inschakelen of behoefte heeft aan meer informatie kunt u vrijblijvend bellen met één van de coördinatoren voor terminale ondersteuning thuis via 06-47302453. Mailen kan ook: thuis@hospice-dronten.nl.
U kunt ook aan de wijkverpleegkundige of de huisarts vragen contact met een coördinator op te nemen.

De hulp in de laatste fase van haar leven door de vrijwilligers van de Vrijwillige Terminale Ondersteuning Thuis is voor mijn vrouw heel belangrijk geweest. Ook voor mijn dochters en mijzelf is de hulp heel waardevol geweest.

Man over de zorg thuis voor zijn vrouw

Na het eerste contact komt een coördinator op huisbezoek om met u te inventariseren op welke tijden de hulp van de vrijwilliger gewenst is. De gewenste hulp kan vaak al dezelfde dag worden geregeld. De coördinator is er voor de onderlinge afstemming van taken tussen verpleegkundigen, mantelzorgers en vrijwilligers.