Aanvraag ondersteuning thuis

In verband met de Corona maatregelen, gelden momenteel aangepaste regels voor aanvraag ondersteuning thuis.

Als u de hulp van vrijwilligers wilt inschakelen of behoefte heeft aan meer informatie kunt u vrijblijvend bellen met het coördinator-nummer 0321-767 076. Mailen kan ook: coordinator@hospice-dronten.nl.
U kunt ook aan de wijkverpleegkundige of de huisarts vragen contact met een coördinator op te nemen.

De hulp in de laatste fase van haar leven door de vrijwilligers van de Vrijwillige Terminale Ondersteuning Thuis is voor mijn vrouw heel belangrijk geweest. Ook voor mijn dochters en mijzelf is de hulp heel waardevol geweest.

Man over de zorg thuis voor zijn vrouw

Na het eerste contact kan de dienstdoende coördinator vaak dezelfde dag al op huisbezoek komen om te inventariseren welke ondersteuning er nodig is en op welke tijden de vrijwilliger gewenst is. Er wordt altijd gezocht naar een goede match en de ondersteuning kan meestal al op korte termijn worden geregeld.

De coördinator is er voor de onderlinge afstemming van taken tussen verpleegkundigen, mantelzorgers en vrijwilligers.